basliklogo

icmevekullanmasuyu
icmesuyu

Ters Ozmoz Sistemleri (RO);
Detay arıtma, Ters ozmoz (ro) sistemlerinde, en kısa sürede kendini amorti eden yüksek performanslı çözümler sunar. Sistemlerimiz, hızlı teslim süresi ve ihtiyaçlarınızı karşılamak üzere tasarlanmış yüksek kaliteli bileşenleri ile imal edilir.  Tüm filtreler, membranlar, pompa, boru, kumanda ve otomasyon ile paket halde çalışmaya hazır kurulurlar. Ayrıca, sistemin membran performansını artırmak için Kimyasal dozlaması sağlanır.  Tasarımında çalışmasının tek noktadan otomasyonu sağlanır.  Hızlı teslim, hızlı kurulum, kullanım kolaylığı ve güvenilir ürünlerdir. standart üretim platformlarımız, gereksinimlerinize uygun olarak yapılandırılabilir.

RO teknolojisi hakkında  RO teknolojisi, yarı geçirgen bir zar uygulanarak kullanılır. Basınç, itici güç ile suyun ayrılması için kullanılır.  Uygulanan basınç, membran akışına izin verir. Çözünmüş kirletici osmotik basınç altında kalmaktadır.

Su yumuşatma sistemi; 
Su iyileştirme, uzaklaştırılması istenen parametrelerin fiziksel veya kimyasal işlemlerle sudan alınması esasına dayanır. Katyonların tamamen sudan alınmasıdır.  Sudaki kalsiyum magnezyum gibi sertlik yapan elementlerin iyon değiştirerek sudan alınması işlemidir. Uyguladığımız sistemler tam otomatiktir. Kullandığımız tanklar polyester, St 37 epoksi kaplı veya paslanmaz çelik ürünlerdir.  Küçük sistemlerde paket olarak imal edilerek yerinde montaj yapılmaktadır.
 


Basınçlı Kum Filtrasyonu;
Sudaki tortuları tutmak için granül medya kullanır. Kullanılan filtre, mineral türüne bağlı olarak, granül medya filtrasyonu dahil olmak üzere çeşitli uygulamaları vardır:

  • Su filtrasyonunda kimyasal işlem sonrası kolloidal bulanıklığı gidermek için,
  • Ön filtrasyon olarak, prosesleri korumak için
  • Soğutma suyu filtrasyonu, eşanjörün kirlenmesini önlemek için
  • Sondaj suyu filtrasyon, demir ve manganez giderilmesi için
  • Suda klor giderimi, iyon değiştirme reçineleri veya membranları korumak için
  • Asitli suyun artan korozyonunu önlemek için
kullanmasuyuaritma
icmesuyu

Damla sulama sistemleri için besleme suyunda kullanılmaktadır. Medya filtre, cam takviyeli polyester (CTP) veya çelik olarak imal edilir. Yaklaşık 1.500 mm çapında veya daha büyük ölçüler için (Şekil 1) çelik kullanır. Derinlik 1.5 m - filtre yatağı genellikle 1'dir. Filtre, genellikle geri yıkama sırasında filtre yatağı genişlemesi için %30 boşluk bulunmaktadır. Kum, antrasit, granit, manganez dioksit, granül aktif karbon, dolomit ve diğer malzemeler özel uygulamalar için kullanılır.   Su, tankta üstten girer ve medya yatak içinden aşağıya doğru akar, altta bir kolektör sistemi ile deşarj edilir. Kirletici, seçilen mineral aracılığıyla giderilir.  
filtreler

Şek. 1, tipik bir granüler basınç filtre şematiğini gösterir. Filtreden su geçerken, kirletici mineraller aralarında tutulduğundan yük kaybı oluşur. Daha sonra servis dışına alınır ve temiz su ile geri yıkama ile yapılır.  Ters yıkama suyu, filtre tankının altından girer ve mineral ve kirletici partikülleri birbirinden ayırmak için serbestçe yüzer durumdadır. Su, mineral yatakta yukarıya doğru akar. Medya (mineral) akışkanlaşması esnasında kum taneleri yüzeyindeki kirleticileri serbest bırakır.  En yaygın kullanılan filtre 0.5-1.0 mm kumdur ama yüksek askıda katı madde yükünde granül (1.2-2.5mm), antrasit kum üstünde veya ara tabakasında eklenebilir. Antrasitin yoğunluğu kuma göre daha düşük yoğunlukta olduğundan geri yıkama sırasında ayrı bir katman olarak kalır. Multimedya filtrasyon bazen iki aşamada kullanılır (genellikle antrasit ve kum).

Polielektrolit gibi kimyasallar filtrasyon verimliliği artırmak için değişik aşamalarda ilave edilebilirler.Granüler aktif karbon, yaygın olarak şebeke suyundan klor gidermek için kullanılır. İyon değişimi, reçine veya membranlarında hasara neden olmaması nedeniyle ters ozmoz öncesinde kullanılabilir.   Aktif karbon filtrasyonu ile deklorinasyonu klor ile birlikte kötü tatı da kaldırır. Aktif karbon filtreler; klorlu hidrokarbonlar, pestisitler ve türlerin neden olduğu tat, koku ve renk gibi organik kimyasalların geniş bir yelpazede giderilmesi için kullanılır.

Manganez dioksit endüstriyel uygulamalarda bir dizi sondajda su, demir ve manganez gidermek için bir katalizör filtre yatağı olarak kullanılır. Dolomit, bazen tek başına düşük pH'lı suları nötralize etmek için kum üzerinde ayrı bir katman olarak, filtrelerde kullanılır. Medya yavaş yavaş erir ve düzenli aralıklarla değiştirilmesi gerekir. Filtrasyon toplu süreç olduğu için, filtrelerden genellikle bir filtre geri yıkamada iken servise filtrasyonun devam edebilmeleri için iki veya daha fazla filtre içeren tanklar yapılır.

Performans 
Su hızı yaklaşık 20 m / saati geçmemelidir. Partiküllü sularda, medya filtrelere askıda katı madde ve tercihen en az 10 mg / l olmalıdır. Taneli medya, genellikle 2 μm'dan daha büyük tüm parçacıkların verimini % 98'e çıkarmak için belirlenen dane çapı 0.5-1.0 mm kum, yatak derinliği 1m filtreleri kullanarak genellikle bu daha iyi performans elde edersiniz. Tipik filtrelenmiş su, askıda katı madde 2 mg / l'den az olacak ve bulanıklık normalde 1 NTU'dan daha az olacaktır.24 saat serviste geri yıkama yaklaşık ½ saat sürüyor, bir filtre üzerinden yük kaybı akım (filtrasyon hızı), medya tane büyüklüğü ve yatak derinliği hızına bağlıdır.
 
Taneli medya - Filtrasyon için kullanılan malzeme. 
Backwash - Suyun yukarı doğru akışı ile filtrasyonun medya yatağının granülünün temizlenmesi 
Hava kullanımı  - backwash ile kombine kullanımında hava ya da tek başına ya da filtre temizliği için su ile birlikte kullanılır. 

Deiyonizasyon sistemi

Suyu saflaştırmak için yapılan iyon değiştirme işlemidir.  İyon değiştirme, (deiyonize, demineralize, deiyonizasyon, demineralizasyon) bir iyonun diğer bir iyonla yer değiştirmesidir.  Bu işlem için reçineler kullanılır. Reçineler katyon değiştirici reçine ve anyon değiştirici reçine veya bunların kombinasyonu olabilir.  Katyon değiştirme veya baz değiştirme, pozitif bir iyonun diğer pozitif bir iyonla yer değiştirmesi olup doğal sularda katyonlar  Ca+2, Mg+2, Na+, H+, Fe+2 ve Mn+2 gibi anyon değiştirme veya asit değiştirme yani negatif bir iyonun  diğer negatif bir iyonla yer değiştirmesi olup doğal sularda anyonlar genel olarak Cl, SO4, NO3 gibi maddelerdir.  Reçineli katyon değiştiriciler, sülfonatlarla çevrilmiş polistrenlerin sentetik organik polimerleridir.  Bunlar daneli ve boncuğa benzer şekilde imal edilirler. Kimyasal formülleri Na2R ve H2R ile gösterilir.  Na2R sodyum devresindeki işletmeye göre bir değiştiricidir. Sodyum devresinde rejenerasyon (yani reçinelerin yenilenmesi) NaCl ile, hidrojen devresindeki iyon değiştiricilerin yenilenmesi asitle yapılmaktadır.

 

firmaadres
       
dalga
teklifisteyiny