basliklogo
 
evselbaslik
evselaritma

Evsel atıksu arıtma betonarme sistem
Evsel Atıksu Arıtma'da kullanılan sistem BİYOLOJİK ARITMA'dır. Biyolojik Arıtma, atıksularda bulunan organik maddelerin, uygun koşulların sağlandığı bir mikro-ekolojik ortamda, mikroorganizmalar tarafından parçalanarak doğal çevreye daha az zararlı bileşikler haline dönüştürülmesi esasına dayanır. 

Evsel nitelikli atıksu arıtımında amaç, bu atıksuyun barındırdığı organik atıkların güvenle kirliliği giderilerek doğal su ortamı olan nehir veya denizlere olagelen dönüşümünü sağlamaktır. Bir atıksu arıtma tesisinin çalışması; fiziksel proseslerle sıvıdan katı partiküllerin ayrıştırılması ve biyolojik prosesle sıvının tamamen arıtılması şeklindedir.  Prosesler değişik uygulama şekillerine sahip olabilmektedir.

Sistem Özelliklerimiz:

 • Elektrik panosu PLC otomasyonlu, üzerinde ışıklı gösterge bulunmaktadır. Sistemin
  çalışması pano üzerinden izlenebilmektedir.
 • Sistem tamamen otomatik olup eleman gereksinimi yoktur.
 • Mekanik ekipmanlarımızın tamamı ISO 9000 kalite belgelidir.
 • Tesislerimizde kullanılan tesisat malzemeleri plastik esaslı, yüksek basınçlı polipropilen
  olup paslanma tehlikesi yoktur.
 • Arıtmadan çıkan fazla çamur, sistem içerisinde bertaraf edilmektedir. Atık çamur oluşmamaktadır.
 • Sac Paket Tesisin montajı kolay, taşınabilir özelliktedir. Kompakt olup az yer kaplar.
 • Sistemin elektrik sarfiyatı düşüktür.
 • Elektrik panosunda kullanılan malzeme ve işçilik birinci sınıftır.
 • Panoda voltaj düzensizliği ve faz kesilmesine karşı motor koruma ve faz koruma röleleri kullanılmaktadır.

  Garantilerimiz:

 • Biyolojik arıtma sistemimiz; “T.C. Çevre Kanunu Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği” deşarj standartlarının altında çalışır.
 • Arıtma tesisinin çıkış suyu sulama suyu olarak kullanılmaktadır.
 • Sistemin çalışması esnasında kesinlikle koku oluşmaz.
 • Kullanılan ekipmanlarda ses düzeyi düşüktür. Gürültü oluşturmaz.
 • Sistem garantisi sınırsızdır.
 • Ekipman garantisi 2 yıldır. Garanti süresince sistem, teknik servisimiz tarafından periyodik olarak kontrol altında tutulur.
 • Garanti süresi dolduğunda danışmanlık ve servis hizmetimiz devam eder. 

 

 
evselaritma

 

firmaadres
       
dalga
teklifisteyiny