basliklogo
 
endbaslik
endustriyel

Endüstri atıkları, endüstriyel üretim sonucunda  oluşan fenol, arsenik, siyanür, krom, cıva vb. toksik maddeleri  içerirler . Endüstriyel İşletmelerin üretim sürecinde veya sonrasında oluşan endüstriyel nitelikli atık sularını, çevreye zarar vermeyecek şekilde, ilgili yönetmeliklerle belirtilen deşarj standartlarını sağlamaları amacıyla,  atıksu arıtma tesislerinin kurulumu gerekmektedir. Endüstriyel atıksu ; yapısı, içeriği ve değerleri ile değişken olduğundan farklı çözümleri ve farklı arıtma süreçlerini  gerekli kılmaktadır. Bu nedenle projelerimizin her biri sektöre ve arıtmaya konu atıksuya göre özelleşmektedir. Endüstriyel nitelikli atıksu arıtma tesisleri ; Fiziksel, Kimyasal , Biyolojik ve İleri Arıtma süreçlerinden birini ya da birkaçını içerir. Uygulama alanı; kaba olarak tutulabilen, yüzebilen, çökebilen maddelerin sudan alınması ve nötralizasyon işlemlerinde yer bulur.

endustriyel
 

Firmamız uygulamaları;
> Izgara ve elekler,
>Kum tutucular,
>Yağ ayırma sistemleri,
>Nötralizasyon üniteleri,
>Basınçlı yüzdürme üniteleri
>Karıştırıcı ve sıyırıcı ekipmanları vb.

Kimyasal Arıtma Üniteleri; 
Kimyasal madde ilavesi ile kompleks oluşumu ve yapı değişikliği ile kirletici parametrelerin sudan ayırılması işlemidir.

Firmamız uygulamaları;
>Kimyasal çöktürme,
>Metal yapısı değiştirme,
>Metal çöktürme vb.

Biyolojik arıtma; 
Biyolojik arıtmada amaç, organik kirleticilerin arıtılmasında uygun koşullar yaratılarak bakteri oluşturmak ve faaliyetinin devam etmesini sağlamaktır.

Firmamız uygulamaları;
>Aktif çamur sistemleri,
>Anaerobik arıtma,
>Damlatmalı filtreler,
>Oksidasyon hendekleri

 
endsag
         
         

copyright

firmaadres
       
dalga
teklifisteyiny