basliklogo
cevredanismanlik
   

cevrekoruma

ÇEVRE DANIŞMANLIĞI

Çevrenin korunmasına yönelik, 2872 sayılı Çevre Kanunu’na dayanılarak  oluşturulan Çevre Denetim  Yönetmeliği  gereğince, Çevre Yönetimi  konusunda danışmanlık yetkisine sahip firmalardan , yönetmelik gereği  uyulması gereken kurallara tabi kişi ve kurumlarca danışmanlık alınması zorunludur.  Detay Arıtma  Çevre Denetim Yönetmeliği kapsamında aşağıdaki konularda danışmanlık hizmeti vermektedir.

Atıkların sınıflandırılması ve yönetimi,
†> Tehlikeli atıkların yönetimi,
†> Ambalaj atıkların yönetimi,
†> Tıbbi atıkların yönetimi,
†> Atık yağların yönetimi,
†> PCB ve PCT atıkların yönetimi,
†> Katı atıkların yönetimi,
†> Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği’ne göre yapılacak işlerin yönetimi,
†> Kimyasalların envanteri, kullanımı ve yönetimi,
†> Çevresel gürültünün yönetimi,
†> Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinde emisyon yönetimi,
†> ÇED yönetimi.
†> Çevre, Gürültü ve Deşarj izinlerinin alınması

 

faydali linkler

 

firmaadres
       
dalga
yapraklar