basliklogo
aritma

endustriyel
beysehirevsel
das
suaritma

Suların kullanımlar sonucu atıksu haline dönüşerek yitirdikleri fiziksel, kimyasal ve bakteriyolojik özelliklerinin bir kısmını veya tamamını tekrar kazandırabilmek ve boşaltıldıkları ortamın doğal, fiziksel, kimyasal, bakteriyolojik ve ekolojik özelliklerini değiştirmeyecek hale getirebilmek için uygulanan fiziksel, kimyasal ve biyolojik arıtma işlemlerinden birine veya birkaçına atık su arıtma adı verilmektedir.

Atık su arıtımında temel hedef, atık suyun deşarj edildiği ortamlarda halk sağlığına ve çevreye vereceği zararları en aza indirmektir.

Atıksu parametrelerinden hangisinin ne kadar arıtılacağı kanunlar ve yönetmeliklerle tespit olunmaktadır. Türk Çevre Kanununda Su Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliğinde nüfusa bağlı olarak deşarj standartları belirlenmiştir.

firmaadres